Special Bricks

Bezoekt u deze website, dan verwerkt Special Bricks een aantal gegevens. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens dit zijn en wat wij daarmee doen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Special Bricks kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Special Bricks, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Special Bricks verstrekt. Special Bricks kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM SPECIAL BRICKS GEGEVENS NODIG HEEFT
Special Bricks verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Special Bricks uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande het leveren van goederen.

HOE LANG SPECIAL BRICKS GEGEVENS BEWAART
Special Bricks bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Special Bricks verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de
uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van uw adres- en contactgegevens aan de transporteur van de door u bestelde goederen.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Special Bricks worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Special Bricks gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

MAILCHIMP
Voor onze nieuwsbrief correspondentie gebruiken wij Mailchimp als gegevensverwerker. MailChimp is al sinds 2007 gecertifieerd door de Zwitserse Safe Harbor Frameworks, met instemming van zowel de EU als de VS. Inmiddels is de Safe Harbor Frameworks vervangen door het Privacy Shield Framework en is Mailchimp ook hiervoor gecertificeerd.
In het licht van de GDPR is de Data Processing Agreement van Mailchimp geactualiseerd en is Mailchimp als gegevensverwerker opgenomen in de Standaardcontractuele Clausules van de Gegevensverwerker, 2010 en voldoet daarmee aan de Europese richtlijnen voor gegevensverwerking. Verder informatie is te vinden in het privacybeleid van MailChimp

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@specialbricks.nl. Special Bricks zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Special Bricks neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Special Bricks maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Special Bricks verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Special Bricks op via info@specialbricks.nl. www.specialbricks.nl is een website van Special Bricks.

Special Bricks
Binnen Walevest 98B
3311 AB Dordrecht